Menu Zamknij

27.09.2021

Szanowni Państwo,

w załączeniu publikujemy listę osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach drugiej edycji projektu „PRACUJ U SIEBIE!”.

Wszystkie biznesplany, które przeszły pozytywną ocenę formalną uzyskały wymagane minimum punktowe. Osoby, których biznesplany znajdują się na liście zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w dniu dzisiejszym zostaną poinformowane o proponowanej kwocie dofinansowania oraz przebiegu dalszych etapów projektu.

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego.

31.08.2021

Ogłoszenie terminu naboru biznesplanów – edycja II

Uprzejmie informujemy, że w dniach 7 – 17.09.2021r. prowadzony będzie nabór biznesplanów dla uczestników edycji II projektu „PRACUJ U SIEBIE!”.

Szczegółowe informacje związane z procedurą składania jak i oceny biznesplanów znajdziecie Państwo w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności oraz wsparcia pomostowego.

20.08.2021

Harmonogram wsparcia szkoleniowego – edycja II

Szanowni Państwo, w załączeniu publikujemy harmonogram wsparcia szkoleniowego. Informujemy, że wsparcie realizowane jest w formie stacjonarnej.

Grupa 1

Grupa 2

18.08.2021

Wyniki rekrutacji do edycji II

Szanowni Państwo, w załączeniu publikujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w edycji II projektu „PRACUJ U SIEBIE!”

Pobierz

26.07.2021

Informacja o planowanym terminie zakończenia naboru do projektu – edycja II

Informujemy, iż zakończenie naboru formularzy rekrutacyjnych do II edycji projektu „PRACUJ U SIEBIE!” planowane jest na dzień 06.08.2021

11.06.2021

Informacja o naborze do projektu – edycja II

Uprzejmie informujemy, że od dn.21.06.2021r. rozpoczynamy rekrutację do II EDYCJI. Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji zawartym w zakładce „DO POBRANIA”.

26.05.2021

Szanowni Państwo,

w załączeniu publikujemy listę osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu „PRACUJ U SIEBIE!”.

Wszystkie biznesplany uzyskały wymagane minimum punktowe. Osoby, których biznesplany znajdują się na liście zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w dniu dzisiejszym zostaną poinformowane o proponowanej kwocie dofinansowania oraz przebiegu dalszych etapów projektu.

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego.

17.05.2021

Dokumenty związane z zabezpieczeniem finansowym

Deklaracja wekslowa

Weksel

Umowa poręczenia

Oświadczenie małżonki/małżonka

Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim

27.04.2021

Ogłoszenie terminu naboru biznesplanów – edycja I

Uprzejmie informujemy, że w dniach 10 – 20.05.2021r. prowadzony będzie nabór biznesplanów dla uczestników edycji I projektu „PRACUJ U SIEBIE!”.

Szczegółowe informacje związane z procedurą składania jak i oceny biznesplanów znajdziecie Państwo w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności oraz wsparcia pomostowego.

14.04.2021

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych nabór uzupełniający

08.04.2021

Dodatkowy nabór do projektu

UWAGA!! W dniach 12.04-13.04.2021r. trwać będzie dodatkowy nabór do projektu. Zgłoszenia przyjmujemy do godziny 15.00.

30.03.2021

Harmonogram rozmów rekrutacyjnych

26.03.2021

UWAGA! Zakończono rekrutację do projektu w ramach I TURY

22.03.2021

Planowane zakończenie rekrutacji w ramach I TURY 26.03.2021

15.03.2021

Informujemy, że wciąż przyjmujemy zgłoszenia do projektu na otwarcie własnej działalności gospodarczej

22.02.2021

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE 01.03.2021 rozpoczynamy rekrutację do projektu w ramach I TURY